Händelsedatum:

L-112/22

Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340 i Canberra, Australien

En rem som inte togs bort från propellerbladet före flygningen trängde in i flygkroppen under starten och en passagerare fick lindriga skador. Flygplanet fick mindre skador.

Svensk ordförande

John Ahlberk

Ackrediterad representant

Tony Arvidsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024