Gå till innehåll

Anmäl olyckor/tillbud

Klicka här för att anmäla olyckor och tillbud inom den civila luftfarten.

Olyckor och tillbud inom civil sjöfart Länk till annan webbplats. och spårbunden trafik Länk till annan webbplats. ska anmälas till Transportstyrelsen.

Olyckor och tillbud inom militär verksamhet ska anmälas till Försvarsmakten Länk till annan webbplats..